Info

LB Lev Mindful - Meditation & QiGong 

 

 

OM MIG:

Jag heter Lena Baudin och är utbildad mindfulnessinstruktör av bl.a.Dr. Ola Schenström. Jag ingår i nätverket av mindfulnessinstruktörer hos Mindfulnesscenter AB. Ola är läkare sedan många år och specialist i  allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Han är utbildad i USA av bland andra professor eremitus Jon Kabat-Zinn, som också skrivit förordet till Ola´s bok "Mindfulness i vardagen".


Mina utbildningar:

-Mindfulnessinstruktör steg 1 och steg 2 Här&Nu-programmet (Mindfulnesscenter)

-Mindfulness på arbetsplatsen (Mindfulnesscenter)

-Mindfulness och medkänsla med sig själv och andra (Mindfulnesscenter)

-Mindfulness i naturen (Mindfulnesscenter)


Mina erfarenehter:

-Regelbundna lunchpass på arbetsplats under 2 års tid

-Kurser i Mindfulness, både i egen regi och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

-Yoga, Meditation & QiGong drop-in klasser i omgångar sedan 2018

                          

OM MEDITATION & QIGONG

Lös upp spänningar och blockeringar i kroppen med hjälp av QiGong. Qi står för livsenergi och Gong står för arbete eller träning. Tillsammans beskriver orden hur man kan hjälpa livsenergin att flöda fritt i kroppen med hjälp av att träna QiGong.


Det finns många olika definitioner på meditation, men en beskrivning jag tycker stämmer med hur jag själv upplever det är "visa uppmärksamhet åt det som finns i stunden utan att förvänta sig att det ska vara på något särskilt sätt". Om man är ovan att meditera så förväntar man sig ofta att det ska vara på ett speciellt sätt för att vara "rätt", men jag brukar istället ge rådet att släppa alla förväntningar och istället bara följa med i den guidning jag ger och se vad som händer.

 

Vem som helst kan delta, både nybörjare och mer erfarna


Jag använder en blandning av olika meditationer och qigongövningar, ibland baserat på olika teman


Kom och testa!


OM MINDFULNESS I NATUREN

Att vistas i naturen har visat sig medföra många positiva effekter på vårt välbefinnande och jag älskar att använda mig av det som finns i naturen för att på olika sätt vara närvarande.


Naturen är vår sal för qigong och för att meditera gående, sittande eller stående. Att använda oss av våra olika sinnen för att upptäcka naturen. Ögonen kan upptäcka färger och former, hörseln de ljud som finns omkring oss och näsan kan upptäcka olika dofter.


Vem som helst kan delta, både nybörjare och mer erfarna - jag visar er


Kom och testa!


OM MINDFULNESS PÅ ARBETSPLATSEN

Jag har även gått vidareutbildning "Mindfulness på arbetsplatsen", eftersom jag tror på att det kan bidra till ett sundare arbetsklimat och minska upplevd stress. Jag har även flera års erfarenhet av att dels leda mindfulness regelbundet på en arbetsplats och dels att jobba som chef och ledare och av att leda arbete i olika förändringsfaser.

lena@levmindful.se


0706-207282